Bezoek onze reisboekhandel op de eerste verdieping!

Geschiedenis en toekomst van De Reyghere

In 1888 startte het echtpaar Edmond De Reyghere-Julie Laridon een boekhandel en een drukkerij op in de Geldmuntstraat nr. 13-15. Het familiebedrijfje ontstond in een tijd waarin de nood aan scholing en informatie in Brugge steeds voelbaarder werd. Immers: 40% van de Bruggelingen was op dat moment ongeletterd. Na het overlijden van haar man, zette de weduwe Julie Laridon de zaak verder. Twee van haar zonen, Maurice en Lucien zouden haar hierbij helpen.

De boekhandel verkocht van meet af aan de bekendste binnen- en buitenlandse kranten, tijdschriften en boeken. Daarnaast ontstonden de eerste toeristische gidsen en plattegronden in eigen beheer. De boekhandel kende een waar succes en men diende naar een groter pand uit te kijken. In 1920 verhuisde De Reyghere naar de hoek van de Markt, zijnde die van de Breidelstraat en de Wollestraat. Julie liet in grote letters op de gevel de nieuwe naam "Librairie Centrale-Centrale Boekhandel" aanbrengen. Men had er ook de plaats om de organisatie van de persdistributie in het Brugse onder te brengen.                                           

De Reyghere was werkelijk van alle markten thuis en volgde de nieuwste trends op de voet. Toen in de jaren twintig het Nederlandstalige boek zich meer en meer ging manifesteren, organiseerde De Reyghere een succesvolle tentoonstelling in de Hallen. In de gastenboeken zijn dan ook vele lofwoorden te vinden van tal van schrijvers o.m. van Stijn Streuvels, Ernest Claes enz.               

Niet alleen in de literaire wereld, maar ook op het gebied van de vrije meningsuiting vervulde De Reyghere een belangrijke rol. De boekhandel kwam dan ook regelmatig in botsing met de gerechtelijke (de 'zeden') en de kerkelijke (de index) overheid. Zo werd het leerlingen van katholieke scholen ooit verboden deze boekenzaak te bezoeken.

Bij het overlijden van Julie Laridon in 1930, gingen haar twee zonen elk hun eigen weg. De oudste, Maurice, behield de 'Centrale Boekhandel' op de hoek en broer Lucien schafte zich het pand nr.12 aan op de Markt. Deze laatste was erg anglofiel en zijn boekhandel geraakte bekend als 'English Bookshop'. Ook schoolboeken behartigde hij zeer.                 

Toen een tiental jaar later de Tweede Wereldoorlog uitbrak, vluchtte het gezin naar Engeland. De Duitse bezetter liet de Markt 12 verbeurd verklaren en een rekruteringsbureau van 'De Vlag' werd er geopend. Na de oorlog werd de zaak van Maurice op de hoek beeindigd maar de boekhandel van Lucien werd heropgestart. Na zijn overlijden in 1953 nam zijn dochter Lucienne De Reyghere de zaak over. Onder haar leiding kwam de nadruk te liggen op Franse literatuur, internationale pers en toerisme. Bekende schrijvers waren er welkom en een bevoorrechte band ontstond met Marguerite Yourcenar. Een belangrijke correspondentie ontstond tussen beiden. Haast wekelijks troffen bekende Bruggelingen als Achille Van Acker, Prof.Strubbe, Marcel Van Houtruyve elkaar in de boekhandel.            

In 1988 werd de boekhandel 100 jaar oud en een nieuwe doorstoot was nodig. Tante Lucienne liet haar zaak over aan haar nicht Yvonne Steinberger. Samen met haar man Joris Barbier bouwde ze het bedrijf uit tot een ware boekentempel. De boekenzaak werd gerenoveerd en het Nederlandstalige boek kreeg een volwaardige plaats. Vele boekpresentaties vonden er plaats en de boekhandel sprak een breed publiek aan. Er ontstond het initiatief van 'Open Boek', dat maandelijks belangrijke sprekers naar onze stad uitnodigde. In 2000 werd De Reyghere op de Boekenbeurs te Antwerpen uitgeroepen tot meest literaire boekhandel van Vlaanderen. De omzet kreeg hierdoor ongekende hoogten en we zochten naar uitbreiding. Het pand nr 13, naast de gewone boekhandel werd ingericht als een speciaalzaak voor het reisboek en een filiaal in het winkelcentrum te Sint-Kruis werd geopend.                                  

De vele activiteiten tijdens het jaar 2002, 'Brugge Europese Culturele Hoofdstad' spraken velen uit onze doelgroep aan. Het werd een waar feestelijk gebeuren. De tijden staan natuurlijk nooit stil: informatisering drong zich op, facebookpagina's verschenen en een nieuwe generatie trad aan: Thomas Barbier vervoegde in 2012 als mede-zaakvoerder het bedrijf, een vijfde generatie in deze familie gedreven boekhandelaars.  

In 2013 vierden we ons 125-jarig bestaan en dat werd ingewijd met een geheel nieuw initiatief. Waar we vroeger reeds actief waren met het boek op de culturele landkaart te zetten, richtten we in het voorjaar van 2013 ons salon in. Op de verdieping boven de boekhandel is onze vroegere familiale woonkamer omgetoverd tot een literaire ontmoetingsplek waar een rijk programma met literatuur, poëzie, filosofie en kunst plaatsvindt. Er is ook ruimte voor bijzondere tentoonstellingen. Zo toonden we schitterend werk van Jef Snauwaert, maar realiseerden we ook met de tentoonstelling "Beelden kleuren klanken" een echt uniek creatief project. Tegelijk is ons salon de werkplaats van onze leesgroepen. Drie Leesgroepen lopen het jaar rond onder de kundige leiding van Joris Barbier. In 2015 richtten we ook een poëzieleesgroep op.

Ondanks een lange en wispelturige geschiedenis stond dus steeds één ding heel centraal: De Reyghere wil een boekhandel zijn die boeken de nodige aandacht geeft, hun rechtmatige plaats in het publieke en culturele weefsel gunt en ze een podium biedt om de boodschappen die erin verscholen liggen op de voorgrond te krijgen. En op dat élan hopen we nog vele jaren te kunnen doorgaan!