Voor een leven met boeken

0

Daniel Vangroenweghe over "Rood rubber"

04-11-2020 20:00

De geschiedenis kan soms in stilte verdwijnen, maar de actualiteit haalt haar ten tijd en stond in. Tijdens de wereldwijde Black Lives Matter beweging, kwam ook Leopold II opnieuw in het vizier. Reden te meer om ook het standaardwerk van Daniel Vangroenweghe opnieuw van dichterbij te bekijken. Zelfs 35 jaar na de eerste publicatie boet dit verslag van de wandaden van het Belgisch regime in Congo niet aan waarde in. Zo bewijst ook een nieuwe uitgave van het boek.

Om hun gebied voor te bereiden op rubberexploitatie, vermoordden Belgische troepen duizenden Congolezen, werden dorpen vernield en plantages in brand gestoken. Districtscommissaris Fiévez, een van de beruchtste kolonialen, schreef dat zijn soldaten hem in één dag 1100 afgehakte handen hadden gebracht: handen van Congolezen die doodgeschoten waren omdat er onvoldoende rubber was getapt. Vangroenweghe onderzocht deze zwarte pagina in onze geschiedenis en hoe die gepaard ging met een genadeloos systeem van uitbuiting. Een systeem waar Leopold II van op de hoogte was en waarvan de gevolgen tot op vandaag voelbaar zijn. En een episode die hij besloot met de woorden: 'Ik zal hun mijn Kongo geven, maar ze hebben het recht niet te weten wat ik er gedaan heb.'

Daniel Vangroenweghe is emeritus hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Gent. Hij was een van de eersten die in ons land een diepgravend verslag schreef over de gruwelijke handel en wandel van Leopolds bezetting in het hart van Afrika. Hij baseerde zich hiervoor op tien jaar onderzoek, twintig verschillende archieven in binnen- en buitenland, nooit eerder gepubliceerde documenten van de onderzoekscommissie en getuigenissen. Zo bouwt hij een schets van de structuur, opzet en reikwijdte van de rubberontginning. Dwangarbeid, verwoestingen, honger, epidemieën en uitbuiting decimeerden de plaatselijke bevolking en zorgden voor een ongeziene menselijke tragedie die tot op de dag van vandaag doorloopt.

We gaan met Daniel Vangroenweghe in gesprek over deze imposante geschiedenis.

Wanneer? Woensdag 4 november om 20.00 uur
Waar? De Brug - Hauwersstraat 3A, Brugge (oud politiegebouw)
Inkom? € 8,00 pp
Inschrijven?
Stuur een mailtje naar klantendienst@dereyghere.be en schrijf het inkomgeld over op rekeningnumer BE59 0682 4872 7326 met vermelding “Rood Rubber + naam + aantal personen"

Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk. Het aantal plaatsen beperkt ingevolge corona tot 50 personen.

Terug naar de lijst